Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande brand i plast- och gummiindustri
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2013-02-17
En brand bryter ut vid Unimer plast & Gummis anläggning i Halmstad. Larm inkommer till räddningstjänsten såsom automatiskt brandlarm. Omfattningen är stor redan vid räddningstjänstens ankomst och då energiinnehållet i det som brinner i lagerhallen är stort blir förloppet hastigt och omfattande.