Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolyckor med brandfordon 2007-2015
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2015-09-01
De senaste årens tragiska olyckor med brandfordon, har medfört att räddningstjänsterna tillsammans med MSB och Trafikverket fått upp ögonen rejält kring utryckningskörning och våra fordon. Denna sammanställning bygger på erfarenheter från olyckor med brandfordon inblandade. Till detta kommer undertecknads egna erfarenheter efter knappt 25 år inom räddningstjänsten och knappt 8 år inom olycksutredningsområdet, dvs lärande från olyckor såväl lokalt i Halmstad som regionalt i Halland- Kronoberg som nationellt i Sverige för MSB.