Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Storskadeövning i samverkan Halmstad 2016
Författare
Sjöström Mattias
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2016-08-02
Under början av maj 2016 genomfördes en större storskade- och samövning för polis, ambulanssjukvård, räddningstjänst, sjukvårdsgrupper från Region Halland, på Försvarsmaktens anläggning i Halmstad. Denna övning kvalificerar sig inte för en räddningsinsats, men andemeningen i lagstiftningen är just att lära för framtiden och då denna typ av räddningsinsatser, dvs. stor skadeplats är ytterst sällsynt är det extra viktigt att fånga de lärdomar som finns, även då det inte är en skarp räddningsinsats utan bara en övning. Syftet med utvärderingen är att lära för framtiden. Detta kan ske genom att problemområden lyfts fram eller genom förbättringsförslag presenteras för hur vi i framtiden kan samverka och genomföra en räddningsinsats på ett ännu bättre sätt.