Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolyckor med älg 2009-2013 Storgöteborg
Författare
Hagberg Mikael, Liljeqvist Ronnie
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
0
Personal inom Räddningstjänsten Storgöteborg upplevde en ökning av trafikolyckor med älg under hösten 2013. Olycksutredning & Analys fick ett uppdrag att utreda om så var fallet. När alla insatsrapporter hade analyserats stod det klart att det hade skett en ökning. De åren som har analyserats är 2009-2013. Utredningen har tittat på vart ökningen har skett och eventuella förbättringsåtgärder för att minska antalet olyckor i framtiden.