Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid brand i industrihotell med fokus på släckmetoder Göteborg
Författare
Hagberg Mikael, Liljeqvist Ronnie
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2015-06-01
På morgonen den 1 december 2014 startade ebb rad av okänd anledning i en industrifastighet på Ringön i Göteborg. En stor räddningstjänstinsats genomfördes och den avslutades på eftermiddagen den 2 december. Insatsen fick inriktas på att hålla två begränsningslinjer och rädda fastigheterna som låg bredvid den drabbade fastigheten. Utredningen behandlar de olika släckmetoderna som användes samt vilket värde som räddades i och med att begränsningslinjerna kunde hållas. Det har även genomförts två uppföljningsmöten efter insatsen och erfarenheter från dessa är också dokumenterade i utredningen.