Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i korttidsboende med fokus på brandskydd och släckmetoder Göteborg
Författare
Dahl Göran, Nyth Tove
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2015-08-10
Strax innan midnatt 2015-02-06 larmades RSG till en brand i ett alternativboende. Vid framkomst konstaterades fullt utbruten brand i fastigheten. En person omkom vid branden och återfanns i lägenheten där branden tros ha startat. Olycksutredningen har genomförts i syfte att få mer kunskap om bränder där människor omkommer, samt dör att inhämta nya erfarenheter för vidareutveckling av förebyggande verksamhet och nya släckmetoder.