Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad Galileis gata, Kortedala
Författare
Mikael Hagberg, Ronnie Liljeqvist
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2013-09-27
Natten till den 27 augusti 2013 omkom en kvinna i 65-års ålder efter en brand i hennes lägenhet på Galileis gata i Hjällbo. Lägenhet är belägen på åttonde våning. Kvinnan försökte gå ut ifrån sin bostad men misslyckades, troligen på grund av rökutveckling eller av medicinskt orsak. Lägenheten saknade brandvarnare och det övre låset var låst med nyckel inifrån. Nyckeln fanns inte i låset men hittades senare av polisens tekniker på hallbyrån. Vid ett flertal utredningar enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Räddningstjänsten Storgöteborg har det framkommit att personer inte kunnat ta sig ut från sin egen bostad på grund av att dörren har varit låst inifrån med nyckel.