Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i parkeringshus Galileis gata Göteborg
Författare
Liljeqvist Ronnie
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2013-05-02
På kvällen den 29:e november 2012 så startade av okänd anledning en brand i ett underjordiskt garage på Galileis gata i Bergsjön. Drygt ett tiotal bilar blev utbrända och det blev omfattande skador i byggnaden. Röken spred sig upp i fastigheter och la sig tjock i området. När räddningstjänsten kom till platsen så rådde spontanutrymning ur fastigheterna vilket ledde till att man direkt i inledningsskedet fick fokusera på två saker. Dels fick man utrymma de personer som befann sig i fara i röken samtidigt som en del av styrkan fick påbörja en insats för att hitta orsaken till röken. Insatsen gick bra, branden släcktes utan att några människor kom till skada samt att man lyckades skapa trygghet och hjälp till de drabbade som behövde det.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Liljeqvist Ronnie