Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Släckmetoders påverkan vid brand i kulturbebyggelse Kungsbacka 2014
Författare
Hed Oscar, Liljeqvist Ronnie
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2014-10-09
På natten till den 23:e april startade en brand i en godisaffär belägen i Kungsbacka trästad. När räddningstjänsten kom till platsen började de med rökdykning och håltagning. Efter ett första släckförsök i godisaffären upptäcktes brand på vinden. Branden spred sig häftigt och målet med insatsen blev att begränsa branden till den drabbade fastigheten.