Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Arbetsplatsolycka vid brand i lagerbyggnad Mölndal 2017
Författare
Dahl Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2017-11-15
Till en omfattande brand i en större lagerbyggnad larmades många enheter från Räddningstjänsten Storgöteborg. Då det var en mycket dynamisk händelse i en svåröverblickbar byggnad ställdes stora organisationskrav på skadeplatsen. Inne i en ej brandutsatt och nästan rökfri del av byggnaden genomfördes en invändig insats i syfte att fördröja och begränsa branden vid en befintlig brandavskiljande vägg. Under detta arbete blev det övertändning i annan del av byggnaden. Denna övertändning medförde att byggnadens tak lyfte och en vägg inne i den ej brandutsatta delen välte över en brandman. Nödlägesgruppen som aktiverades fann den nödställde efter drygt fem minuter. Brandmannen klarade sig utan fysiska men.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Dahl Göran