Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand Härryda 2015
Författare
Dahl Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2016-05-23
Räddningstjänsten Storgöteborg larmades ut för ”kontroll efter brand och hjälp till hemtjänst” eftersom de funnit lägenhetsinnehavaren avliden. Även ambulans och polis var där. Räddningspersonalen såg lite rök men kände ingen nämnvärd doft av brand. De kontrollerade lägenheten och konstaterade att branden var självslocknad och ingen spridningsrisk förelåg. Någon rökspridning fanns inte heller. Räddningstjänsten behövde inte genomföra någon släckinsats.. Styrkeledaren upplevde att det låg på honom att hantera det fortsatta arbetet trots att det inte förelåg någon brand eller risk för brand. Polisen på plats ombesörjde den fortsatta hanteringen efter diskussion med styrkeledaren.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Dahl Göran