Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid långvarig brand i träbyggnad Mölndal 2015
Författare
Hagberg Mikael, Dahl Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2016-03-08
På förmiddagen den 28 april 2015 startade en brand i en äldre träfastighet på två våningar i Mölndal. Personen som bodde där branden startade lyckades själv ta sig ut och rädda sig från branden. Räddningstjänsten såg rökutveckling ifrån huset under framkörning. Från räddningstjänsten Storgöteborg var det ett 80-tal personer involverade i insatsen, även polis, ambulans, Mölndals vatten och avlopp samt miljökontoret. Under insatsen, som varade i strax över 25 timmar, blev husets andra våning helt utbränd.