Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid brand i större träbyggnad Åre 2022
Författare
Rosén Kåke
Utgivare
Räddningstjänsten Åre
Utgivningsår
0
Omfattande brand i äldre fyravånings trähus med både bostäder och publik verksamhet. Många upprörda personer och språksvårigheter gjorde att räddningstjänsten hade svårt i att få klarhet i om någon var kvar i huset. Delvis rörigt på skadeplats med vilka roller brandmännen hade då många av brandmännen hade befälshjälmar men arbetade inte som befäl. Lång tid innan insatsstöd larmades ut. Första styrkan på plats fick även ta hand om eftersläckning. Flera styrkor blir kvar för länge på skadeplats. Bristande rutiner för avlösningar.