Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid omfattande brand vid träförädlingsföretag Bräcke 2015
Författare
Jönsson Henrik
Utgivare
Räddningstjänsten Jämtland
Utgivningsår
2016-01-28
09:57 den 24 maj 2015 inkom ett automatiskt brandlarm från träförädlingsföretaget. Strax efter det automatiska brandlarmet inkommit visade det sig handla om en utvecklad brand i den del av anläggningen där virke impregnerades med kreosot. Detta resulterade i en omfattande insats med mycket räddningspersonal från flera stationer involverade. Branden släcktes efter cirka 12 timmar genom en samlad och riktad insats. Insatsen bör betecknas som lyckad eftersom branden begränsades till startbyggnaden och orsakade heller inte några skador på miljön1.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Jönsson Henrik