Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd köksbrand i flerbostadshus Eskilstuna 2015
Författare
Hultman David
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2015-07-10
Brand inträffade 2015-07-01 i ett flerbostadshus i Eskilstuna. Branden inträffade nattetid och medförde flertalet personer som fick utrymma sina boenden. Räddningstjänsten fick bekämpa brand i kök i en av lägenheterna samt hantera brandgasspridning i angränsande brandceller. Branden misstänks vara anlagd med accelerator i form av motorbensin.