Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsats vid vindsbrand i flerbostadshus Eskilstuna 2023
Författare
Danielson Viktor, Åsén Tobias
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2024-03-26
Vindsbrand i flerbostadshus resulterade i långvarig räddningsinsats. Vid framkomst brinner taket och det är rökfyllt i två av tre trapphus. Det blev omfattande brandskador på förråd och lägenheter på vindsplanet. Vattenkanon användes under lång tid med stora vattenskador nedåt i byggnaden. Två trapphus blev tidigt rökfyllda och boende utrymde via dessa. Utredningen tar upp flera lärdomar bland annat kring användningen av drönare, bakre depåfunktioner, radiosamband och rutiner för avlösning av passningsstyrka. Det fanns flera oklarheter kring vilka uppgifter som skulle hanteras av övergripande ledning respektive skadeplatsnära ledning, exempelvis beredskapshållning, ledningsstöd och materialförsörjning till skadeplats. Den övergripande ledningen saknade kontaktvägar för att få in ledig befälspersonal.