Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand i flerbostadshus Eslöv 2017
Författare
Nilsson Bert
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
0
Branden startade i en lägenhet på tredje våningen och den boende tog sig ut på balkongen och påkallade hjälp, foto 8–10. Vid räddningstjänstens framkomst hjälptes lägenhetsinnehavaren ner via utskjutsstege och fördes därefter vidare till sjukhus med ambulans. Branden var så kraftig att den spred sig vidare till takkonstruktionen. Hela byggnaden utrymdes.