Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand vid laddning av surfplatta Eslöv 2017
Författare
Persson Dan
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2017-01-16
Brand i lägenhet på andra våningen där de boende väcks av att en brandvarnare ljuder och upptäcker att det brinner i den bortre delen av köket. Med hjälp av grannar larmas SOS och branden släcks ner med hjälp av en filt. Vid räddningstjänstens framkomst är det rökigt i trapphuset efter det att lägenhetsdörren lämnats öppen. Rökdykare släcker ner det som kvarstår av branden med hjälp av vatten från kranen, varpå röken i lägenheten och trapphuset ventileras ut. Orsaken till branden har inte gått att fastställa, dock är det troligt att branden startat i samband med laddning av en surfplatta vilket styrks av brandskadorna.