Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i serviceboende Eslöv 2011
Författare
Andersson Carlin Anna, Persson Dan, Bengtsson Monica
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2011-10-19
Målet med undersökningen är att kartlägga och beskriva boendeformen serviceboende, presentera problematik som kan uppstå när personer med särskilda hjälpbehov bor kvar i egna lägenheter samt presentera förslag på fortsatt arbete för att bemöta denna problematik. Undersökningen kommer även att behandla brandlarmets utformning och organisation för hantering av ett larm samt att ge förslag på åtgärder för att förhindra eller mildra konsekvenserna av en liknande olycka.