Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i källare i flerbostadshus Malmö 2019
Författare
Persson Dan
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2019-02-20
En person kände röklukt i sin lägenhet, öppnade dörren mot trapphuset och såg ett rökskimmer i trapphuset varpå SOS larmades. Räddningstjänsten anlände, ventilerade ut röken från trapphusen och kontrollerade de röksmittade lägenheterna. Källaren genomsöktes sedan av räddningstjänsten och de konstaterade att det brann i två källarförråd varpå branden släcktes, därefter ventilerades röken ut från källaren. Rökspridning till lägenheter har troligen skett via otäta genomföringar.