Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i litiumbatterilaboratorium Göteborg 2017
Författare
Hagberg Mikael
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2017-05-19
En brand inträffade i ett litiumbatterilaboratoriumi Göteborg den 28 mars 2017. Utan förvarning antändes ett av batterierna som testades. En person gjorde ett släckförsök med en handbrandsläckare och utrymde där efter. De övriga personerna som befann sig i lokalen utrymde direkt. Det blev ett snabbt brandförlopp från batteriet och branden spred sig fort. I lokalen fanns det ett 20 tal litiumbatterier som började brinna. När litiumbatterier brinner så alstrar litiumbatterierna eget syre. Branden var därför svårsläckt. Brandorsaken verkar vara en felkoppling på berört litiumbatteri som testades.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Hagberg Mikael