Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsats med skärsläckare Göteborg 2017
Författare
Hagberg Mikael
Utgivare
Utgivningsår
0
Larm inkom om rök från tak på äldre flerbostadshus. Hela huset var under renovering samt att det skulle byggas vindslägenheter. Inga personer kom till skada då hela fastigheten var tom på människor vid tillfället. Hela vindsvåningen blev kraftigt brand- och rökskadat. Sektorchefen bedömde att inga liv fanns att rädda, det var för varmt, dålig sikt samt att golvbjälklaget till vindsvåning troligen var dåligt. Med dessa ingångsvärden samt att taket fortfarande var intakt, beslutades det att branden skulle dämpas genom att använda skärsläckare. Enligt berört försäkringsbolag blev det sparsamt med vattenskador med tanke på brandens skadeutfall.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Hagberg Mikael