Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire Safety Risk Analysis of a Health Care Facility
Författare
Frantzich Håkan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1996-12
Sammanfattning Denna rapport tar upp humansäkerheten inom sjukhusvården vid händelse av påbörjad brand i ett patientrum. När branden bryter ut skall patienterna evakueras med hjälp av personalen. Ur innehållet: Val av parametrar Definition av risk Riskmetod Initialskeden Beräknade brandsäkerhetsvillkor Resultat och slutsatser
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Frantzich Håkan