Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effektivitet inom räddningstjänsten : nya risker kräver nya tvärvetenskapliga lösningar, förstudie
Författare
Frantzich Håkan, Johansson Nils, McNamee Margaret, Nilson Finn, Runefors Marcus, Uhr Christian
Utgivare
Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Rapporten utgör resultatet av en förstudie med målsättningen att undersöka vilka effekter som olika aktiviteter får inom räddningstjänstens brand- och olycksförebyggande arbete samt inom operativ räddningsinsats vid olika typer av skadehändelser med utgångspunkt i räddningstjänstens villkor. Vidare har avsikten varit att identifiera områden där mer forskningsbaserad kunskap krävs, sammanställa en djupare kunskapsöversikt och presentera några preliminära resultat samt ge förslag på hur ett forskningsprojekt inom området på bästa sätt kan organiseras.