Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Assessing fire safety in maritime composite superstructures : a risk-based approach
Författare
Evegren, Franz
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Fiberarmerad plastkomposit (FRP) är ett lättviktsmaterial med styva och starka kvaliteter. I kombination med minskat underhållsbehov och förenklade reparationer gör materialets egenskaper att det blir gynnsamt att ersätta stålkonstruktioner i marina tillämpningar. En ny metodik i marina regelverk har öppnat upp för innovativa designlösningar om de kan visas vara minst lika säkra som designer som uppfyller alla normativa krav. Att materialet är brännbart gör brandsäkerhet till den centrala frågan vid bedömningen av säkerhet i FRP-konstruktioner. En grundförutsättning i rapporten är därför att alla invändiga ytor värmeisoleras. Det gör att det nya byggnadsmaterialet ges värmebeständighet och isoleras från en fullt utvecklad brand i 60 minuter. En svårighet i jämförelsen av säkerhet ligger i att marina förordningar ofta följden av allvarliga olyckor istället för resultatet av proaktivt regelfattande. En ojämn nivå av säkerhet i förordningar samt otydliga kopplingar till mål och funktionskrav gör det svårt att urskilja brandsäkerhetsnivån i normativa krav. Denna rapport tillhandahåller en metod för att klargöra effekterna på den implicita nivån av brandsäkerhet när FRP introduceras i överbyggnader på passagerarfartyg.