Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : Brand i spånlager
Författare
Lönnqvist, Gert
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2012-02-07
I samband med en brand i Neova Pelletsfabrik, Vaggeryd har räddningschefen i Vaggeryd begärt en utredning om hur branden uppstått samt hur anläggningens brandskydd fungerat under brandförloppet. Räddningstjänsten larmades om branden via det automatiska brandlarmet kl 08.06.06. Vid framkomst 08.13.50 kunde brandbefälet konstatera att värmedetektor och sprinkler aktiverats i sektion 105 (torrspånslagret). Rökdykare beger sig till adressen. Man angriper via invändig trapp och tar sig till entresolplanet där en ingångsdörr möjliggör att se utrymmen både under och över entresolplanets golvyta. Brand pågår i lagerutrymmet under entresolplanet och sprinklersystemet är aktiverat i detta område. Med hjälp av värmekamera kan man lokalisera brand som spridits in i lagrets vägg- och takkonstruktion. Vid inträngning i det rökfyllda entresolplanet ser man vad som upplevs som glödbränder spritt över golvytan på 5-6 ställen. Ett mycket omfattande släckningsarbete inleds. Väggkonstruktion mellan sektion 114 och 115 får brytas upp för att komma åt brand som spridits i regelverket av trä. Glödbränder har spridits in i isoleringen av cementbase-rad träull och är mycket svårsläckta. Undersökningen inleds den 7 februari.