Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : Brand i tvättstuga
Författare
Lönnqvist, Gert
Utgivare
Värnamo Räddningstjänst
Utgivningsår
2010-12-09
Med ledning av brandbilden samt inhämtade vittnesuppgifter finns anledning att anta att branden orsakats av självantändning. Koncentrerad väteperoxid reagerar vid kontakt med luft och andra kemikalier, textilier mm. och utvecklar då värme. Väteperoxid har torkats upp med frottéhanddukar som sedan placerats i ett plastkärl tillsammans med andra förorenade trasor. Textilier förorenade med väteperoxid kan självantända. Man kan heller inte utesluta att trasor kontaminerade med möbelpolish kan ha placerats i samma tunna. Vid den kemiska reaktionen (oxidation) har värme uppstått i sådan grad att antändning av textilierna skett. Undersökningen inleds lördagen den 11/12.