Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : Brand i apparatskåp/dimmer
Författare
Lönnqvist, Gert
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2012-01-19
Efter ett brandtillbud i Gisleparken, en större nöjes- och konferensanlägg-ning i Gislaved, har utredaren fått i uppdrag av räddningsledare Johan Rönmark att klarlägga orsakerna till branden. Undersökningen inleds den 10 januari kl 10.00. Elingenjör Curt Ekvall, Fastighetskontoret Gislaveds Kommun redogör för sina iakttagelser i sam-band med branden. Primärbrandplatsen kan fastställas till ett apparatskåp av trä vilket är placerat i Cocktailbaren som finns i anslutning till dansre-staurangen. Apparatskåpet är monterat på en vägg av skiktlimmat trä. Över skåpet finns en torkpapper-automat av plast och en elektrisk armatur mod. ”saftblandare”.