Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : Brand i container
Författare
Järnström, Kent
Utgivare
Räddningstjänsten Alingsås
Utgivningsår
2007-04-22
I samband med en containerbrand, blev en brandman (styrkeledare) rökskadad. Rapporten är övergripande av händelseförloppet och ej speciellt djupgående. Olycksförlopp: Styrkeledaren råkade ut för en vindkantring och kunde inte komma undan den ohälsosamma röken utan andades in detta. SL hade inte rökskydd eller filtermask på sig, han pratade i mobiltelefon vid detta tillfälle. Förmodligen hade något hamnat fel i denna container så det blev en självantändning i en som orsakade den ohälsosamma röken som styrkeledaren andades in.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Järnström, Kent