Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : villabrand
Författare
Lönnqvist, Gert
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2010-11-12
Utredningen visar att branden börjat, och utvecklats i en säng belägen i ett sovrum i lägenhetens övre våningsplan. Under brandförloppet har madras-sen vikits ihop och brunnit varför det är svårt att uttala sig om det finns en eller flera brandhärdar på madrassen. Det finns inga tekniska brister som skulle kunnat vålla brand. I sängen finns en ask tändstickor. Med ledning av brandbilden och omständigheter i övrigt kan man anta att branden orsa-kats av oaktsamhet (sängrökning) eller anlagts med avsikt.