Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i skola, Bor, Värnamo kommun
Författare
Lönnqvist gert
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2011-12-08
Räddningstjänsten larmades till Bors högstadieskola om brand på en toa-lett. Vid framkomst var branden släckt efter en framgångsrik insats från skolans personal. Då man misstänker att branden kan vara anlagd fick ut-redaren i uppdrag att göra en brandutredning samt upprätta ett sakkunnig-intyg angående fara för människors liv och hälsa alternativt fara för omfat-tande förstörelse av egendom.