Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Brandspridning via avloppssystemets plaströr, Gislaved
Författare
Lönnqvist Gert, Starby Conny
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2012-12-16
Branden inträffade i en fastighet som bedöms vara uppförd under 1940- talet. Byggnaden innehåller två bostadsplan samt källare under hela byggnaden. Byggnadsytan bedöms omfatta ca 80 m2 per våningsplan. Till det tillkommer en utbyggnad i ett våningsplan innehållande ett kontor. Stomme utgörs av trä med väggar av stående plank med reveterad fasad.