Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Naturolyckor och klimatförändringar
Författare
Nyberg Lars
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
I samband med att Räddningsverkets forskningsprogram "Forskning för ett säkrare samhälle" revideras och ett nytt program skall antas för perioden 2007-2010 tar verket fram ett antal kunskapsöversikter för olika teman. Denna översikt över Naturolyckor och klimatförändringar representerar ett av dessa teman. Syftet med översikterna är att översiktligt beskriva kunskapsläget inom respektive område och identifiera delområden där betydande kunskapsluckor finns. 
Relaterade titlar
Fler titlar av Nyberg Lars