Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Långsamma kontinuerliga risker från klimatförändringar i Sverige 2050
Författare
Jaramillo Fernando
Utgivare
Stockholms Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Särskilda effekter till följd av klimatförändringar medför olika riskfaktorer för samhället, människors hälsa och miljön. Dessa effekter orsakade av klimatförändringar kan kopplas till hastiga förändringar relaterade till extrema väderförhållanden, som exempelvis översvämning eller skogsbränder, eller till långsamma kontinuerliga effekter som utvecklas över en längre tid. Det refereras i Cancún-avtalet (COP16) till långsamma kontinuerliga risker och effekter som de med långsiktigt konsekvenser och är associerade till drivkrafter som bland annat stigande temperaturer, såsom ökenspridning, förlust av biologisk mångfald, mark- och skogsförstöring, minskning av glaciärer och relaterade effekter, försurning av haven, höjning av havsnivån och saltvatteninträngning. Denna rapport sammanställer resultaten om långsamma kontinuerliga risker.