Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Index över social sårbarhet för klimatrelaterade risker i Sverige
Författare
Karagiorgos Konstantinos, Haas Jan, Pettersson Andreas, Nyberg Lars
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Sveriges nationella säkerhetsstrategi identifierar den pågående klimatförändringen som ett av åtta primära hot mot landet och dess innevånare. Det är tydligt att ett förändrat klimat kommer att öka risken för olyckor och kriser i Sverige och att arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat är intimt sammankopplat med arbetet att stärka samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera olyckor och kriser. Det här projektet haft den övergripande målsättningen att med en explorativ ansats utforska metodik för att ta fram så kallade sårbarhetsindex för klimatrelaterade risker i Sverige och visualisera dessa genom användande av geografiska informationssystem (GIS).
Relaterade titlar
Fler titlar av Karagiorgos Konstantinos, Haas Jan, Pettersson Andreas, Nyberg Lars