Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Studie av social sårbarhet för klimatrelaterade risker : Delstudie 1, Litteraturstudie om social sårbarhet i Norden
Författare
Pettersson Andreas, Turesson Kenny, de Goër de Herve Mathilde, Gustavsson Johanna, Koivisto Jenni, Karagiorgos Konstantinos, Haas Jan, Nyberg Lars
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Att förstå och sätta mått på sårbarheter hos människor och samhälle är centralt för att reducera risker. I denna rapport utforskas social sårbarhet för olika klimathot i Norden i tre delar: en litteraturstudie av den vetenskapliga kunskapen i en nordisk kontext, en sammanställning av grå litteratur inom området, och ett speciellt fokuskapitel som belyser rättvisedimensionen kopplat till social sårbarhet.