Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Risker i ett klimatanpassat Sverige – Naturolyckor
Författare
Mård Johanna, Jóhannsdóttir Elín Guðrún
Utgivare
Uppsala universitet., Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Det övergripande syftet för den här förstudien kring naturolyckor har varit att analysera hur klimatrelaterade naturolycksrisker ser ut i ett framtida CO2 neutralt och klimatanpassat Sverige år 2050–2100, samt identifiera det behov av fortsatta studier som kan finnas inom just detta område. De naturolyckor som tas upp i denna studie är: översvämningar från vattendrag, pluviala översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred, och kustöversvämningar.