Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översvämningar och riskhantering : en forskningsöversikt
Författare
Nyberg, Lars
Utgivare
Utgivningsår
2009
Denna forskningsöversikt är utförd av Lars Nyberg, Centrum för klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstads universitet, inom ramen för ett uppdrag som Räddningsverket gav till CCS under 2008. Översikten är en av flera som tagits fram genom Räddningsverkets försorg inom området Naturolyckor, och det samlade materialet skall bland annat ligga till grund för fortsatta forskningssatsningar inom den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett annat syfte med översikten är att göra kunskaper från den internationella forskningen mer spridda i Sverige.
Relaterade titlar
Fler titlar av Nyberg, Lars