Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Neurotoxiner : forskningsverktyg för nya läkemedel eller stridsmedel?
Författare
Göransson-Nyberg Ann, Hjalmarsson Karin, Cassel Gudrun, Hammarström Lars-Gunnar, Norlander Lena
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
2000
Kunskapen om toxiners struktur och funktion har ökat avsevärt under det senaste decenniet. Parallellt med denna utveckling har ett flertal nya toxiner identifierats. Detta är ett resultat av dels det vetenskapliga intresset för toxiner och dels av toxiners potential som läkemedel. Den farmaceutiska industrin visar stort intresse för att nyttja toxiner vid behandling av en rad sjukdomar, bla vid nervsmärta, cancer, kramper och spasmer. Detta avspeglas i att neurotoxiner är bland de toxiner där den detaljerade kunskapen om funktionen ökat snabbast. Utvecklingen är fortsatt expansiv inom området och det finns idag möjlighet att från naturligt förekommande toxiner skapa mer stabila varianter med förändrad toxicitet. Detta är en förutsättning för att fler toxiner ska vara användbara för olika applikationer inom medicin. Toxiner framställs idag genom kemisk syntes eller i biologiska rekombinanta system, vilket ger betydligt större mängder än vad som är möjligt att erhålla från de naturliga producenterna. Undantaget är växttoxiner, tex ricin som enkelt kan framställas i stor mängd från ricinbuskens frön. Tillgången till avancerade metoder för att förändra egenskaper hos toxiner och möjligheten att enkelt och billigt framställa dem innebär att denna ämnesgrupp bör beaktas som ett ökat potentiellt hot vid sidan av traditionella kemiska och biologiska stridsmedel.