Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översvämningar i Sverige 1901-2010
Författare
Alfredsson Cecilia (red)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Globalt sett orsakar översvämningar årligen många dödsoffer och leder till stora ekonomiska skador. Sverige har varit relativt förskonat från översvämningar, men har under årens lopp drabbats av ett antal extrema händelser som har orsakat stora kostnader för samhället. I Sverige infördes år 2009 förordningen om översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Som underlag till arbetet med denna förordning genomförde Länsstyrelserna under 2010 en inventering av de översvämningar som under åren 1901-2010 lett till ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Totalt har 190 översvämningar bedömts haft betydande påverkan. Denna skrift redovisar resultatet av inventeringen och vänder sig till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som vill öka kunskapen om de konsekvenser som översvämningar har orsakat i Sverige.