Utredning av översvämning i Värmlands län : med anledning av den kraftiga nederbördsmängd som drabbade delar av Värmland under augusti månad 2014
Titel:
Utredning av översvämning i Värmlands län : med anledning av den kraftiga nederbördsmängd som drabbade delar av Värmland under augusti månad 2014
Författare:
Olsson Johan
Utgivare:
Länsstyrelsen S-län
Utgivningsår:
2015
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
26 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
0284-6845
Serie:
Utredning av översvämningar
Serie nr:
2015:08
Förlag:
Klassificering:
Räddningstjänst / Annan räddning / Naturolyckor / Översvämningar
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Naturolyckor ; Samhällsplanering ; Översvämningar ; Klimatförändringar ; Olycksundersökningar ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: