Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker, Halland 2020-01-15 - 2020-03-27
Utgivare
Länsstyrelsen N-län
Utgivningsår
2020
Länsstyrelserna i Halland, Blekinge och Kronoberg har lämnat in utredningar om översvämningssituationen under våren 2020. Översvämningarna sträckte sig under en period av flera månader och förorsakade lokala problem utmed vattendragen. I Halland kommer man att arbeta vidare med bl.a. kartlägga flöden med lägre återkomsttid än 100-år och placera ut fler mätpunkter i vattendrag, identifiera samhällsviktig verksamhet i ras- och skredområden samt höja kompetensnivån om WIS både internt på länsstyrelsen och inom älvgrupperna.