Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Översvämningar i Jämtlands län augusti 2023 : Utredning gjord på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Författare
Edler Staffan
Utgivare
Länsstyrelsen Z-län
Utgivningsår
2024
Denna rapport har sammanställts av Länsstyrelsen Jämtlands län på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. Rapportens upplägg följer i huvudsak MSB:s mall för utredning av översvämningar (MSB 869 – juni 2015). Rapporten avser händelser i samband med ovädret Hans som inträffade under sensommaren 2023. Syftet med rapporten är lärande efter olyckor och räddningsinsatser vilket är en viktig del i ett systematiskt säkerhetsarbete. Att undersöka och utreda olyckor skapar förutsättningar för samhället att minska riskerna för liknande händelser i framtiden. Genom att utreda vad som hänt, vilka skador som uppstått och hur man har hanterat situationen, kan man hitta nya vägar att gå för att både minska riskerna och att förbättra hanteringsförmågan. Undersökningarna kan också tjäna som underlag för planering av framtida räddningsinsatser och för planering av övningsverksamhet.