Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämningarna i Örebro län under augusti 2023
Utgivare
Länsstyrelsen T-län
Utgivningsår
2023
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett Länsstyrelsen i Örebro i uppdrag att genomföra en utredning av de översvämningar som inträffade i samband med ovädret Hans under augusti 2023. Utredning genomförs i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv och förordningen om översvämningsrisker. Även länsstyrelserna i Dalarna, Halland, Jämtland och Västmanland har fått uppdrag att genomföra utredningar av översvämningar i samband med Hans.