Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av skyfall och översvämningar i Gävleborgs län, augusti 2021
Utgivare
Länsstyrelsen X-län
Utgivningsår
2022
Det omfattande skyfall som drabbade Gävleborgs och Dalarnas län 17–18 augusti 2021 var på många sätt utan tidigare motstycke i och med den mycket intensiva nederbörd som kom inom tätbebyggt område av sådan storlek som Gävle stad. Återställningsarbetet kommer att pågå under flera år. Geografiska och planeringsmässiga förutsättningar och till viss del slumpen gjorde att länet ändå klarade sig från händelsen med i princip uteslutande materiella skador, som förvisso var omfattande. Liknande regn i Tyskland och Benelux medförde katastrofala följder i juli 2021.