Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämning Dalarna augusti 2021 enligt förordning om översvämningsrisker
Författare
Ljunglund Eva-Karin
Utgivare
Länsstyrelsen W-län
Utgivningsår
2022
Den 17-18 augusti föll stora regnmängder över framförallt Gävleborgs län men även sydöstra Dalarna. I Gävle som var hårdast drabbat uppmättes 161 mm. I Dalarna uppmättes nivåer på ca 80-100 mm regn. Det motsvarar lite mer än vad som normalt brukar regna på hela månaden. Regnovädret hade föregåtts av SMHI:s varning klass 2 med en prognos på 70-100 mm regn i båda länen. Länsstyrelsen i Dalarnas län fick den 19 augusti i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB att genomföra en utredning av översvämningen enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Utredningen har avgränsats till att omfatta kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika och Smedjebacken. Kommuner, kommunala, bolag, regionala myndigheter, privata aktörer och organisationer har lämnat underlag till utredningen.