Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av höga flöden enligt förordning om översvämningsrisker, Blekinge 2020-02-01 - 2020-04-04
Författare
Lindblom Marcus
Utgivare
Länsstyrelsen K-län
Utgivningsår
2020
Länsstyrelserna i Halland, Blekinge och Kronoberg har lämnat utredningar om översvämningssituationen under våren 2020. Översvämningarna sträckte sig under en period av flera månader och förorsakade lokala problem utmed vattendragen. I Blekinge kommer man arbeta vidare med att bl.a. kommunicera ut information om den enskildes ansvar, kartlägga förorenade områden och spridningsrisken vid en översvämning samt att inför framtida händelser kartlägga områden som var nära att svämmas. Utredningen kommer användas som underlag i framtagandet av riskhanteringsplaner, enligt översvämningsförordningen, för Karlshamn och Karlskrona.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Utredning av översvämningar
Fler titlar av Lindblom Marcus