Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker : Hallsberg 2015-09-05 – 2015-09-09
Författare
Brun Christian, Sjöholm Marcus
Utgivare
Länsstyrelsen T-län
Utgivningsår
2015
Enligt SMHI:s radarbilder från händelsen rörde sig ett kraftigt nederbörds-område i nordostlig riktning över norra Götaland och Svealand. I Örebro län drabbades ett bälte från Laxå till Hjortkvarn av översvämningar. SMHI:s närmaste mätstation inom nederbördsområdet ligger i Hjortkvarn, ca 2,5 mil åt sydost, och där uppmättes 96,5 mm mellan den 5 och 6 september. Andra närliggande SMHI-stationer såsom Zinkgruvan, Asker och Sörbytorp, som alla igger mellan 2,5 och 4 mil från Hallsberg, uppmätte som en jämförelse omkring 60 mm under samma dygn. Örebro som ligger ca 2 mil norrut fick endast 7,7 mm. Hallsbergs kommun har egna mätningar i östra och norra delarna av centrum och där uppmättes 112 respektive 104 mm. Det finns även en privat mätning i norra Hallsberg på 106 mm.