Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Optimal brandsäkerhet för samhället och beslutsfattaren : en ekonomisk analys av skillnader, behov och val av styrmedel
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Högskolan i Karlstad
Utgivningsår
1995
Rapporter (10 st har avfattats) visar beräkningar av för samhället optimal brandsäkerhet gällande nio huvudområden; bl a brandvarnare, sprinkler, sotning, släckvattenförsörjning. Målet har varit att redovisa huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt med fler brandvarnare i flerbostadshusen, fler handbrandsläckare hos hushållen, ökad sprinkling av industri, hotell och vårdinrättningar, fler automatlarm inom industrin, ändrade krav gällande byggnadsutformning, ändrade bestämmelser för hur ofta småhus skall sotas, förändringar av självskyddsutbildningen och annat system för räddningstjänstens försörjning med släckvatten. Våra beräkningar (ofta utformade som sk cost-benefit kalkyler) i de ovan nämnda rapporterna har alltså gällt om någon förändring var lönsam eller ej. Den fråga vi analyserat med dessa beräkningar är hur det bör vara. Däremot kommer vi inte in på frågan om hur det kommer att bli.
Relaterade titlar
Fler titlar av Mattsson Bengt