Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i elmoped i lägenhet Malmö 2023
Författare
Andersson Carlin Anna
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2024-01-05
Brand i lägenhet orsakat av termisk rusning i batteriet till en elmoped (modellen även kallad fatbike). Elmopeden var inte på laddning. Utredningen gör en jämförelse med en annan liknande brand. Ingen av de två lägenheterna hade fungerande brandvarnare. Kran till stigarledning stod öppen vilket gjorde att vatten strömmade ut i trapphuset.